Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger

HVAD GØR VI MED DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER
For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn, Adresse, Mobilnummer, E-mail og CPR nr.

(Cpr.nr bruges til oprettelse af kørekort forløb hos Borgerservice. Du udfylder ved opstart ansøgning om kørekort, som Slagelse køreskole, bruger til oprettelse i koreprovebooking.dk samt viderebringer ansøgningen om kørekort til den lokale Borgerservice. Derudover udfylder du et elevkort som er til internt brug samt en lektionsplan som følger dig som skal medbringes hver gang du modtager undervisning (teori/kørsel). Ved accept af handelsbetingelserne, accepterer du samtidig at Slagelse køreskole, må bruge dit CPR nr. til de nævnte formål) Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig, opfylde lovkrav samt kommunikere med dig. Når der indsamles personoplysninger via vores slagelsekoreskole.dk, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Administrationen for Slagelse køreskole og din kørelærer har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Oplysninger afgivet til slagelsekoreskole.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger om dig. Som registreret hos Slagelse køreskole har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Slagelse køreskole via e-mail kontakt@slagelsekoreskole.dk Ved tilmelding giver du os samtidig samtykke til, at Slagelse køreskole må kontakte dig via e-mail, SMS, Messenger og telefon. Henvendelse kan bestå i:
Kommunikation om køretider og andre ydelser, Udsendelse af fakturaer, Rykker skrivelser ved manglende betaling, Oplysninger om dit kørekortforløb, f.eks. remindere

SLETNING AF PERSONDATA
Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Du har altid mulighed og ret til at blive ”glemt” og få at vide hvilke oplysninger vi har indsamlet på dig, samt få disse slettet, hvis ikke anden lovgivning kræver vi opbevare dem. Ønsker du at vi skal slette oplysninger om dig, bedes du rette henvendelse via mail til kontakt@slagelsekoreskole.dk

FOTOSAMTYKKE SOCIALE MEDIER
Ved bestået køreprøve, kan der efter dit valg, blive taget et foto, som lægges på de sociale medier. Når du samtykker til at få taget et sådant foto, giver du automatisk samtykke til at Drive Slagelse køreskole må offentliggøre det på relevante sociale medier. Du kan til enhver tid nægte at få taget fotoet, ligesom du til enhver tid kan bede om at få det slettet på de sociale medier igen.

Pakketilbud
Da pakketilbuddet indeholder en rabat skal hele beløbet indbetales på en gang. Deles beløbet i 2-3 eller 4 betalinger vil det koster mere. Ekstra kørelektioner udover de som pakken indeholder, aftales og afregnes med din kørelærer, til den til enhver tid gældende kørelektions pris.
Refusion
Ønsker du ikke at fortsætte undervisningen hos Slagelsekoreskole.dk, efter at du har betalt, refunderes det betalte på følgende måde:
Depositum tilbagebetale ved afmelding senest 6 uger før holdstart. De ydelser der er blevet brugt, modregnes det indbetalte beløb til listepriser, evt. difference refunderes. Kravet om evt. refusion skal være forelagt Slagelsekoreskole.dk inden for 8 måneder efter den første indbetalingsdato (fremgår af din ordre/faktura). Derefter har man ingen krav på tilbagebetaling.

Aflysning af kørelektioner
Aflysning af en kørelektion skal ske senest 24 timer før lektionen finder sted. Weekend og mandagens kørelektioner skal dog være aflyst senest fredag inden kl. 12:00. En kørelektion der ikke er aflyst rettidigt skal afregnes. Har du ikke din lektionsplan med eller er du påvirket af spiritus eller stoffer vil du blive nægtet kørsel. Du vil blive afregnet for de aftalte køretider, kørelektionen SKAL da afregnes med din kørelærer. Dette gælder osse ved sygdom!

Manøvrebane: Aflysning
Aflysning kan ske op til 4 hverdage før, eller ved lægeerklæring (Aflyser du ikke rettidigt, møder uden lektionsplan eller undlader at møde op, skal du betale igen!).

Glatbane kursus: Aflysning
Aflysning kan ske op til 7 hverdage før eller ved lægeerklæring (Aflyser du ikke rettidigt, møder uden lektionsplan eller undlader at møde op, skal du betale igen!). Du skal have gennemført teori lektion 8 inden du kan komme til teoriprøve, glatbanen afholdes først efter bestået teoriprøve, og først når din kørelærer menere du er klar. Møder du ikke op, eller glemmer dine papir, vil dette indebærer ny bestilling samt ny betaling af glatbanen.

Dit ansvar – mangelfuld eller ukorrekt udfyldte dokumenter – manglende underskrifter
Det er altid elevens eget ansvar at have samtlige dokumenter i underskrevet stand med til de respektive myndigheder samt under alt undervisningen. Er dine dokumenter mangelfulde og der f.eks. mangler underskrifter, risikerer du ikke at kunne gennemføre det planlagte forløb til f.eks. manøvrebane, glatbane, kørelektioner, teoriundervisning, teoriprøve eller praktisk prøve. Nægtet adgang pga. mangelfulde eller ukorrekt udfyldte papirer til f.eks. kørelektioner, manøvrebane, glatbane, teoriprøve samt praktisk prøve betyder ny bestilling og dermed ny betaling jf. prislisten.

Pauseregler
I forbindelse med corona er pausereglerne suspenderet, hold dig opdateret på færdselsstyrelsens hjemmeside. Dog gælder lovpakken kun 9 måneder hos Slagelse køreskole. Så efter 9 måneder så skal der betales for nye kørsler og evt. baner og prøver. Overtrædes gældende regler for pause, vil det typisk medføre at forløbet skal tages forfra. Dette kræver betaling af et nyt forløb.

Hvad siger vores elever?

Super køreskole!

Vores datter tog kørekort på 3 mdr. og 3 uger, hvor vi også holdt ferie i 3 uger – efter bestået teoriprøve. Selvom teoriundervisningen er på 3 timer pr. gang, syntes hun ikke det var kedeligt, da Don forstår at variere undervisningen. Klar anbefaling herfra!

Kørekort hos Slagelse køreskole, JA TAK!

Der var altid ro på, tid til spørgsmål, og så var der altid god humor og en rar stemning, både til teori og til kørsel på vej.
Don har igennem hele forløbet været super rar at køre med og der er ingen tvivl om at han elsker sit arbejde.

Virkelig godt valg af køreskole

Virkelig godt valg af køreskole, sjov undervisning og fede køretimer. Det er ikke bare en kedelig stenvæg man snakker til eller noget som helst og hurtigt mens stadig at være omhyggeligt

Don er en sindsyg dygtig kørerlærer

Han er meget rolig, og fortæller tingene så de nemme at forstå.
Han gør teori timerne, sjove og spænende, og sikre sig hele tiden man er med og forstår tingene.
Man føler sig i trygge hænder hos Don, og han tager sig god tid til hver enkelte elev

Super god køreskole 🥇

Don er en virkelig god kørelære som gør teori timerne sjove, lader en lave fejl så man lære det bedere, er god til at forklare tingene og mest af alt så er han rar at køre med 😁
Jeg vil udentvivl anbefale Slagelse køreskole

Kan varmt anbefale Don som Kørelære

Jeg kan varmt anbefale Don som Kørelære. Super fantastisk som Kørelære og meget engageret inden for emnet. Han er god til at lære fra sig og meget forstående. Det har virkelig være en sjov og lærerig periode med ham og syntes han gør det rigtig godt👍🏼

Super køreskole!

Vores datter tog kørekort på 3 mdr. og 3 uger, hvor vi også holdt ferie i 3 uger – efter bestået teoriprøve. Selvom teoriundervisningen er på 3 timer pr. gang, syntes hun ikke det var kedeligt, da Don forstår at variere undervisningen. Klar anbefaling herfra!

Kørekort hos Slagelse køreskole, JA TAK!

Der var altid ro på, tid til spørgsmål, og så var der altid god humor og en rar stemning, både til teori og til kørsel på vej.
Don har igennem hele forløbet været super rar at køre med og der er ingen tvivl om at han elsker sit arbejde.

Virkelig godt valg af køreskole

Virkelig godt valg af køreskole, sjov undervisning og fede køretimer. Det er ikke bare en kedelig stenvæg man snakker til eller noget som helst og hurtigt mens stadig at være omhyggeligt

Don er en sindsyg dygtig kørerlærer

Han er meget rolig, og fortæller tingene så de nemme at forstå.
Han gør teori timerne, sjove og spænende, og sikre sig hele tiden man er med og forstår tingene.
Man føler sig i trygge hænder hos Don, og han tager sig god tid til hver enkelte elev

Super god køreskole 🥇

Don er en virkelig god kørelære som gør teori timerne sjove, lader en lave fejl så man lære det bedere, er god til at forklare tingene og mest af alt så er han rar at køre med 😁
Jeg vil udentvivl anbefale Slagelse køreskole

Kan varmt anbefale Don som Kørelære

Jeg kan varmt anbefale Don som Kørelære. Super fantastisk som Kørelære og meget engageret inden for emnet. Han er god til at lære fra sig og meget forstående. Det har virkelig være en sjov og lærerig periode med ham og syntes han gør det rigtig godt👍🏼

Super køreskole!

Vores datter tog kørekort på 3 mdr. og 3 uger, hvor vi også holdt ferie i 3 uger – efter bestået teoriprøve. Selvom teoriundervisningen er på 3 timer pr. gang, syntes hun ikke det var kedeligt, da Don forstår at variere undervisningen. Klar anbefaling herfra!

Kørekort hos Slagelse køreskole, JA TAK!

Der var altid ro på, tid til spørgsmål, og så var der altid god humor og en rar stemning, både til teori og til kørsel på vej.
Don har igennem hele forløbet været super rar at køre med og der er ingen tvivl om at han elsker sit arbejde.

Virkelig godt valg af køreskole

Virkelig godt valg af køreskole, sjov undervisning og fede køretimer. Det er ikke bare en kedelig stenvæg man snakker til eller noget som helst og hurtigt mens stadig at være omhyggeligt

Don er en sindsyg dygtig kørerlærer

Han er meget rolig, og fortæller tingene så de nemme at forstå.
Han gør teori timerne, sjove og spænende, og sikre sig hele tiden man er med og forstår tingene.
Man føler sig i trygge hænder hos Don, og han tager sig god tid til hver enkelte elev

Super god køreskole 🥇

Don er en virkelig god kørelære som gør teori timerne sjove, lader en lave fejl så man lære det bedere, er god til at forklare tingene og mest af alt så er han rar at køre med 😁
Jeg vil udentvivl anbefale Slagelse køreskole

Kan varmt anbefale Don som Kørelære

Jeg kan varmt anbefale Don som Kørelære. Super fantastisk som Kørelære og meget engageret inden for emnet. Han er god til at lære fra sig og meget forstående. Det har virkelig være en sjov og lærerig periode med ham og syntes han gør det rigtig godt👍🏼

Har du spørgsmål?

Hvorfor vælge os?